World War I
Draft Registration Cards
for Japanese Men in Hood River County, Oregon
(Family History Library microfilm #1852057)

Back to Military Records

In 1917 and 1918, all men between between the ages of 18 and 45 (born 1872 to 1900) were required to register for the draft, regardless of citizenship. I tried to photocopy the cards of all the Japanese men in Hood River County, but I can't promise that I got all of them!

The spellings here may not be correct. In most cases these forms were filled in by hand, and I have tried to transcribe them as accurately as possible, but there may be differences in spelling or spelling errors. I have listed these in alphabetical order by last name, as they were microfilmed, but I suspect that some of these may have the family name and given name switched on the form, so look under both.

Jeffrey Bryant has posted scans of these and other Hood River draft cards on his website. If you cannot find one of the people below on his site and are interested in the information from the draft card of a relative listed here, contact me. If you want a photocopy, I'll ask you to send me a self-addressed stamped envelope, since I spent a chunk of change copying these.

Akiyama, Shichi Tome
Akiyama, Uushiki
Aoi, Haruo
Aoi, Ichitoro
Asai, Sagoro
Ejiri, Jouska?
Emi, Chuzo
Endow, Shohei
Endow, Yosuki
Fujii, Jitaro
Fujimoto, Renichi
Fukui, Yoritado
Furukawa, Kinzo
Goka, Esa
Goka, Itaro
Hamada, Naoichi
Hamamoto, Mosuke
Hijiya, Kohei
Hirata, Mango
Hiraiwa, Kozaburo
Hirasawa, Nobuo
Hirasawa, Tomoichi
Hongiyo/Honjiyo, Sakotaro
Hori, Chiyosaku
Hasegawa, Ken
Ichikawa, Takashi
Ichimura, Kusunosuke
Iga, Shinuzo
Ikeda, Hatenji/Hatonji?
Ikegami/Kegami, T.
Inukai, Kaichi
Inukai, Kazuo
Inukai, Mankichi
Ishikawa, Fred Miki
Ishikawa, Fred Shichiro
Ishimoto, Yoishi
Ishizaka, Denshiro/Danshiro
Itano, Karuhichi?
Ito, Fukutaro
Ito, Kikujiro
Iwassa, Charley
Iwatsuki, K.
Kajita, Hatsutaro
Kajita, Shimatsu
Kamemasu, Goichi
Karasawa, Kozo
Kariya, Magoichi
Kasaka/Kosaka, Tane
Kashiwagi, Esaku
Katayama, Gunzo
Katayama, Tomeji/Tomji
Katayama, Yasangi
Katayama, Joe Mohichi
Kawachi, Masaru
Kawahara, Kiyoshi
Kawahara, Muraku?
Kawahara, Utaka
Kawai, Isuke
Kawai, Miyomatsu
Kazikawa, Matsutoro
Kayano, Suaketik??
Kegami/Ikegami, T.
Kimura, Shintaro
Kinoshita, Kaichi
Kinoshita, Takijuro
Kinoshita, Y
Kishi, Koyaji
Kittaka, Kunitaro
Kiyakawa, Riichi
Kiyono/Kyono, Yasuke
Koga, Tarakichi
Koushi, Takusuke/Tatsukochi?
Kubota, Sadao
Kuga, Mantaro
Kuga, Toichi
Kuga, Taichiro?
Kumiyoshi/Kuniyoshi, Tetaro?
Kurada, Kamikichi
Lee, Iyk Bum*

Mamikawa/Namikawa, Sunkin
Matsuda, Uechi
Matsumoto, Tatsuhiko
Matsui, Motokichi
Mizufune, Takao
Miyake, Tamigiro/Tamijiro
Mori, Yoshinyemon
Morioka, Takaji
Morita, Kahichi/Kashichi
Morita, Masataro
Morita, Mototsugu
Morita, Yasutaro
Munemoto, Harry
Nakamura, Hitoshi
Nakamoto, Hinasuke
Nakamuta, Chiyakichi
Nakagawa, Hiyotaro
Nakayama, Jingi
Namba, Minetara
Namba, Sizaburo
Namikawa/Mamikawa, Sunkin
Naramura, Hatsuzo
Negoro, Inosuke
Nieda, Tomoichi
Nii, Heiroku
Nishimoto, Otoichi
Ninomiya, Motoyo?
Nishioka, Y.
Noji, Kichiyo/Kichizo
Norimatsu, Kamematsu
Oana, Kohei
Ochiyai, Jirosabero
Ogata, Hatsuichi
Ogawa, Torajiro
Ogita, Yoshiobu/Yoshinobu
Ogura, Ishinosuke
Okamura, J.
Okazaki, Mohei
Okida, Masutaro
Okita, Tenakaro
Oyamada, Eddie Tadasu
Sakaguchi, Bungu
Sato, Ichio
Sato, Kunikichi
Sato, Magoichiro
Sato, Sannosuke
Sato, Shiroye
Sato, Tadao
Sato, Yasaburo
Shimizo, Jiyoku
Shinbo, Yuso
Shiroishi, Yasakichi
Shitara, Kesaji
Sugiura, Tokuzoro
Sumoge, Shinjiro
Tachibana, Tomosaburo
Tada, Yashiza
Takagi, Ikuziro
Takaki, Robert Smith+
Takasugi, Tamaki
Takasugi, Yutaka
Takasumi, Tokuzo
Takata, Shosaku
Takenaka, Kozaemon
Tameno, Inseki
Tamiyasu, Gunichi
Tanbara, Tadamasa
Tanizaki, Masaru
Terunaga, Nobuo
Tomita, Chiho
Tomori, Risaburo
Tsuboi, Katashi
Tsuboi, Shikagi
Watanuki, Hiyakuichi
Yabitsu, Toyoji
Yamada, Isaburo
Yamahiro, Kunzo
Yamamoto, Ikutaro
Yano, Tasuke
Yasui, Suemon
Yasui, Masuo
Yasui, Tokujiro
Yokoe, Tsunagoro
Yumibe, Utaro

*I assume he's Korean, but listed as subject of Japan
+ son of Shintaro Takaki


Home | What Do I Do? | Sample Projects
SE Wisconsin Historical Resources | Vintage Photos

Takagi & Yamasaki Family History
Japanese-American Family History Resources

Text-only site map

Contact me

This page updated 24 Feb 2009

Copyright 2001-2009 C.M. Brady